.
 
Etusivu Galleria Tarkastukset Luokitukset Yhteydenotot
 
. Koska öljysäiliön tarkastus on ajankohtaista?

Kiinteistön omistaja vastuussa - Öljysäiliö kannattaa tarkastuttaa ja puhdistuttaa säännöllisesti


Millaisessa kunnossa on talosi lämmitysöljysäiliö? Tiedätkö säiliön iän ja edellisen tarkastuspäivän? Entä milloin säiliö on viimeksi puhdistettu? Jos olet epävarma, kannattaa pikimmiten ottaa selvää näistä asioista ja hoitaa ne kuntoon.

Uudet öljysäiliöt ovat kestäviä ja turvallisia, mutta vanhat maanalaiset ja mahdollisesti tarkastamattomat öljysäiliöt voivat ajan mittaan esimerkiksi syöpyä puhki ja aiheuttaa kalliiksi tulevia vahinkoja ja puhdistustöitä, joista kiinteistön omistaja on aina vastuussa. Niinpä säiliön tarkastuksista ja puhdistuksista kannattaa huolehtia säännöllisesti. Huolto myös pidentää säiliön käyttöikää.

Oikein asennetun ja säännöllisesti tarkastetun ja puhdistetun maanalaisen terässäiliön käyttöikä voi olla jopa 50-60 vuotta. Myös lasikuituinen maanalainen öljysäiliö on syytä huoltaa. Sen mahdolliset vauriot voivat aiheutua muun muassa maan liikkumisesta tai asennusaikaisista virheistä. Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaisen öljysäiliön tarkastus on pakollista kymmenen vuoden kuluttua asennuksesta. Sisällä sijaitsevien säiliöiden ja pohjavesialueiden ulkopuolella sijaitsevien maanalaisten säiliöiden tarkastus ei ole pakollista. Nekin kannattaa kuitenkin ehdottomasti tarkastuttaa ja puhdistuttaa 5 -10 vuoden välein.

Tärkeällä pohjavesialueella säiliön tarkastuksen saa tehdä vain luvanvarainen erikoisliike. Tarkastaja määrittelee samalla seuraavan tarkastuksen ajankohdan sekä toimittaa kopion tarkastuspöytäkirjasta paloviranomaiselle. Jos kiinteistön omistaja ei tiedä, sijaitseeko hänen kiinteistönsä ja näin ollen myös säiliö tärkeällä pohjavesialueella, asian voi tarkistaa esimerkiksi kunnan palolaitokselta.

Samalla kun säiliö tarkastetaan, se kannattaa myös huoltaa. Huolloksi riittää yleensä säiliön perusteellinen puhdistus ja ylitäytönestimen toiminnan tarkastus.

Ennen tarkastusta säiliössä oleva polttoöljy pumpataan talteen huoltoauton tankkiin. Sen jälkeen vesi ja mahdollinen liete poistetaan huolellisesti ja säiliö tarkastetaan. Jos säiliö on kunnossa, pumpataan puhdas öljy takaisin säiliöön.

Jos säiliön tarkastuksessa ilmenee ongelmia säiliön kunnossa, tarjolla on useampia vaihtoehtoja. Tilanteesta riippuen hankitaan uusi säiliö tai korjataan vanha. Uusi säiliö voidaan sijoittaa joko sisälle tai ulos maan alle. Mikäli säiliö vaihdetaan, on tärkeää huolehtia vanhasta säiliöstä oikein ympäristöriskien välttämiseksi. Säiliötarkastuksia ja puhdistuksia tekevät erikoisliikkeet osaavat hoitaa asian määräysten mukaisesti.

Vanhan säiliön voi kaivaa ylös ja käsitellä metalliromuna. Sen voi myös täyttää hiekalla ja jättää paikoilleen. Molemmissa tapauksissa säiliö on ehdottomasti ensin puhdistettava. Jos säiliö jätetään maahan, pitää ilma- ja täyttöputki katkaista tai estää säiliön käyttö muulla luotettavalla tavalla. Jokaisen kannattaa tarkistaa öljysäiliönsä ikä ja edellinen tarkastuspäivä. Iän näkee yleensä säiliön kannessa olevasta kilvestä. Edellisestä tarkastuksesta pitäisi puolestaan löytyä päivätty pöytäkirja. Mikäli säiliö on yli kymmenen vuotta vanha tai edellisestä tarkastuksesta on kulunut yli viisi vuotta, on syytä harkita tarkastuksen tilaamista. Tarkastus kannattaa tilata heti, mikäli ei saa selville säiliön ikää tai edellistä tarkastusajankohtaa.

Ote kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksestä maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/83), muutos (1 199/95)
 

 Säiliötarkastus J. Koskinen, Lintustennokka 15, 33470 Ylöjärvi, Puh. 0400 650 775